Auckland Institute of Studies


AIS St Helens การศึกษาในระดับนานาชาติ

ที่ เอไอเอส มี นักเรียน และทีมงาน มาจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อเรียนรู้และให้การศึกษา การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมที่หลากหลาย

มีความเข้าใจนักเรียน จากประเทศต่างๆ และพร้อมที่จะช่วยเหลือทั้งในเรื่องส่วนบุคคล รวมถึงความต้อง การด้านขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ

หลักสูตรเร่งรัด

การใช้ระบบเปิดสอนปีละ 3 เทอม ทำให้นักเรียนใช้ระยะเวลาเรียนที่สั้นขึ้น นักเรียนที่ ขยันหมั่นเพียร สามารถที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาบัตรใน เวลาที่สั้นกว่าสถาบันการศึกษาทั่วไป ส่งผลให้พวกเขาสามารถที่จะเข้าสู่โลก แห่งการทำงาน ได้เร็วขึ้น

วันลงทะเบียนการศึกษาที่หลากหลาย

นักเรียนสามารถที่จะเริ่มการศึกษาได้ในเดือนมกราคม พฤษภาคม หรือ กันยายน

ในหลัก สูตรการเรียนภาษาอังกฤษสามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ (ยกเว้นสัปดาห์ที่มีการสอบ เลื่อนชั้น)

การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

มีห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาผู้ซึ่งมิได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

หลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรต่อเนื่อง

มีหลักสูตรพื้นฐานสำหรับฝึกฝนความชำนาญและเสริมสร้างความมั่นใจ ก่อนเริ่มเรียนในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี โปรแกรมต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มทักษะให้กับนักเรียนที่ มีพื้นฐานในระดับต่ำก้าวไปสู่การสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา

การโอนย้ายหน่วยกิต

นักเรียนจากต่างสถาบันสามารถย้ายหน่วยกิตมาเรียนต่อที่เอไอเอสได้ หลักสูตรที่ได้รับ การยอมรับได้แก่ อนุปริญญาสาขาธุรกิจ ธุรกิจในประเทศและภูมิภาคต่างๆ อนุปริญญา ตรีสาขาการท่องเที่ยวและสารสนเทศในระดับ 5 กับ 6 และหลักสูตรอื่นๆจาก สถาบันที่ เป็นพันธมิตรระหว่างประเทศ

เอไอเอสได้ก่อตั้งขึ้นเป็นสถาบันเอกชนภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาปี 1989 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

เอไอเอสเป็นสมาชิกขององค์กรการศึกษาของนิวซีแลนด์และยังได้รับการยอมรับในหลักสูตรเทียบเท่าระดับปริญญาโดยจดทะเบียน เป็นทั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ(APPEL)และสถาบันการศึกษา เอกชนของสมาคมแห่งประเทศนิวซีแลนด์ (NZAPEP)

เอไอเอสยินยอมที่จะปฎิบัติตามเงื่อนไขของประเทศนิวซีแลนด์ในการให้ความดูแลและเอาใจใส่ต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพ ของนักเรียนและนักศึกษานานาชาติซึ่งกำหนดโดยกระทรวง ศึกษาธิการ นักเรียนท่านใดที่สนใจสามารถขอรับเอกสารข้อกำหนดวิธีปฎิบัติฉบับนี้ได้จากที่เอไอเอสหรือค้นหาอ่านได้จากเว็บไซด์ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศนิวซีแลนด์ที่ http://www.minedu.govt.nz

เอไอเอสเป็นสมาชิกของ NZAPEP ซึ่งมีหน้าที่ในการให้ความ มั่นใจในทุกๆโปรแกรมที่เราจัดหามาว่าเป็นโปรแกรมการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็น บริการที่เสมือนคำตอบให้กับทุกท่าน