Cambridge High School

Cambridge High School, New Zealand

Cambridge High School ตั้งอยู่บนพื้นที่ 53.13 ไร่ ไม่ไกลจากตัวเมือง Cambridge มีอาณาบริเวณรอบๆ แบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท สภาพอากาศที่สบาย สภาพแวดล้อมที่สวยงาม ปลอดภัย โรงเรียนอยู่ห่างจากสนามบิน Auckland ประมาณ 1.5 ชั่วโมง และใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาทีจากเมือง Hamilton ซึ่งเป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัย Waikato และ Waikato Institute of Technology (Wintec)

Cambridge High School ก่อ ตั้งในปี 2426 มีความภูมิใจในประวัติอันยาวนานของสถาบัน ในการให้การศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักเรียน โรงเรียนยังมีความภูมิใจในการให้การศึกษาที่สมดุลกัน ทั้งในส่วนของวิชาการ กีฬา และกิจกรรมทางวัฒนธรรม

เปิดรับนักเรียนชั้น Secondary (Years 9 to 13) จำนวนนักเรียนประมาณ 1450 คน มีนักเรียนนานาชาติ 60 คน อัตราส่วนนักเรียน ขาย 49% หญิง 51%

โรงเรียนเปิดรับนักศึกษาต่างชาติมาตั้งแต่ปี 2532 และให้ความสำคัญกับนักเรียนนานาชาติ เอาใจใส่นักเรียนแต่ละคน ดูแลทั้งที่โรงเรียนและโฮมสเตย์
The independent National Education Review Office report has noted that: "Cambridge High School has a reputation for quality academic and pastoral provisions".

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าเรียน

การจัดระดับชั้นเรียนในโรงเรียน จะขึ้นอยู่กับระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งโรงเรียนจะทำการประเมิน โดยโรงเรียนคาดหวังว่านักเรียนแต่ละคนได้ผ่านการเรียนภาษาอังกฤษมาก่อนแล้ว ก่อนจะลงทะเบียน อย่างไรก็ตามโรงเรียนก็เปิดสอนหลักสูตร ESOL เป็นบริการฟรี

ที่พัก

โรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ประสานงานทำหน้าที่ในการจัดหาครอบครัวโฮมสเตย์ชาวเมือง Cambridge เพื่อ ให้มั่นใจว่านักเรียนอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอาใจใส่และเอื้อต่อการเรียน ครอบครัวโฮมสเตย์จะติดต่อกับผู้ปกครองของนักเรียนอยู่เสมอ โรงเรียนมีบริการรับนักเรียนจากสนามบินมายังโรงเรียน

สวัสดิการนักเรียนและการให้ความสนับสนุนอื่นๆ

ผู้อำนวยการ ผู้จัดการฝ่ายนักเรียนต่างชาติ หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศและผู้ประสานงานโฮมสเตย์ต่างก็พร้อมจะให้คำแนะนำ และคอยติดตามให้ความช่วยเหลือต่างๆแก่นักเรียนต่างชาติ โรงเรียนต้องการให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจว่านักเรียนได้รับการดูแลเป็นอย่าง ดีและโรงเรียนก็มีความภูมิใจที่สามารถให้ความใส่ใจกับนักเรียนได้เป็นราย บุคคล

Cambridge High School

หลักสูตรการเรียน

โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาเต็มเวลาที่เตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับการ ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและระดับอุดมศึกษาอื่นๆ หลักสูตร ESOLของโรงเรียนดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ทาง ESOLผู้มีประสบการณ์ มีการดูแลแบบตัวต่อตัวและความช่วยเหลืออื่นๆหากนักเรียนต้องการ ESOL ช่วย เตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับการศึกษาต่อในนิวซีแลนด์ รวมทั้งการสอบ (IELTS, TOEFL, TOEIC, City-and-Guild) เพื่อศึกษาต่อในประเทศอื่นๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียน

Cambridge High School เป็นโรงเรียนที่มีอุปกรณ์การเรียนครบครัน มีห้องสมุดใหม่เอี่ยมที่มีระบบคอมพิวเตอร์ มีห้อง ESOL มีส่วนปฏิบัติการทางภาษา วิทยาศาสตร์ พร้อมห้องแล็บ
โรงเรียนมีโรงยิม พร้อมกิจกรรมต่างๆ มีห้องเพาะกาย สระว่ายน้ำสนามขนาดใหญ่ และมี Student Centre

ค่าใช้จ่ายต่างๆ

  • ค่าเล่าเรียนปี 2018 NZ$15,000 เป็นอัตราค่าเล่าเรียนที่รวมถึงการเรียน ESOL และการยืมหนังสือเรียน
  • ค่าประกันซึ่งรวมถึงประกันสุขภาพและประกันการเดินทาง NZ$ 750
  • เงินสำรอง NZ$ 2,000 (ค่าชุดนักเรียน อุปกรณการเรียน รวมสำหรับทัศนศึกษาด้วย) จ่ายคืนส่วนที่เหลีอเมื่อเรียนจบ
  • ค่าโฮมสเตย์ สัปดาห์ @ NZ$240
  • ค่าธรรมเนียมจัดหาโฮมสเตย์พร้อมการดูแล NZ$ 250