เรียนภาษาที่ Excel English - London


Excel English ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 อยู่ในย่านมัสเวลฮิลล์ (Muswell Hill, Zone 3) ทางตอนเหนือของกรุงลอนดอน ห่างจากใจกลางลอนดอน 25 นาที
มี 8 ห้องเรียน
สอนตั้งแต่ระดับภาษา Elementary to Advanced
จำนวนนักเรียน: (off-peak) 50 -60; (peak) 120 -180
โรงเรียนอยู่ใกล้สถานีรถใต้ดิน Finsbury Park, Highgate, Bounds Green
คุณภาพของหลักสูตรได้รับการยอมรับโดย British Council, English UK, Quality English, The English Network

Accommodation อาคาร Residence ห่างจากโรงเรียน เดิน 10 นาที
Homestay มีทั้งระยะใกล้เดิน หรือเดินทางด้วยรถประจำทาง 25 นาที่

หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ใหญ่อายุ 16 ปีขึ้นไป
  • Intensive English 15 hours per week
  • Superintensive 22.5 hours per week
  • IELTS Exam Preparation 22.5 hours per week