Ireland Weather

ลักษณะภูมิอากาศ - แบ่งเป็น 4 ฤดู ได้แก่ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ช่วง เดือนที่หนาวที่สุดอยู่ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิประมาณ 4-7 องศาเซลเซียส ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม มีอากาศที่อบอุ่นที่สุดของปี อุณหภูมิประมาณ 14 -16 องศาเซลเซียส ขณะที่เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน เป็นเดือนที่มีแสงแดดจัดที่สุดของปี โดยมีฝนตกเป็นช่วงๆ ตลอด ทั้งปี

เนื่องจากไอร์แลนด์ได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำอุ่นกลัมฟ์สตรีม อากาศในประเทศไอร์แลนด์จึงไม่รุนแรง หน้าหนาวไม่หนาวจัด หน้าร้อนเย็นสบาย อุณหภูมิในฤดูหนาวอยู่ประมาณ 1-6 องศา ในขณะที่อุณหภูมิในฤดุร้อนจะอยู่ที่ 15-25 องศา

cloud
January
4 °C
cloud
February
6 °C
cloud
March
7 °C
sunrain
April
7 °C
sunrain
May
10 °C
sunrain
June
11 °C
sun
July
13 °C
sun
August
13 °C
sunrain
September
10 °C
cloud
October
8 °C
rain
November
5 °C
snow
December
3 °C