The Linguaviva Centre

Liguaviva

Liguaviva โรงเรียนเปิดสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี 1977 นับเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองดับบลิน และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในไอร์แลนด์ ด้วยการมุ่งเน้นคุณภาพเพื่อให้นักเรียนรู้สึกว่าเป็นสมาชิกครอบครัว และให้นักเรียนมีความสุขทั้งในและนอกโรงเรียน

Work and Study Programme

  • หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ 25 สัปดาห์ เรียนสัปดาห์ละ 20 ถึง 26 บทเรียน
  • นักเรียนผู้ที่ลงหลักสูตรนี้จะได้ วีซ่า 8 เดือน และ work permit สามารถทำงาน part-time ระหว่างเรียนได้
  • งาน part-time 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • หลักสูตรนี้ recognised by ACELS
  • ชั้นเรียนนานาชาคิ ขนาดเล็ก 12 คน หรือน้อยกว่า
Linguaviva