วันเปิดภาคเรียน ปี 2017 นิวซีแลนด์

  Start date End date School Holiday
Term 1 -10 or 11 wks ระหว่าง Mon 30 Jan ถึง Tue 7 Feb Thu 13 Apr
(96-106 half-days)
2 weeks
Fri 14 Apr – Sun 30 Apr
Term 2 - 10 wks Mon 1 May Fri 7 Jul
(98 half-days)
Sat 8 Jul – Sun 23 Jul
Term 3 - 10 wks Mon 24 Jul Fri 29 Sept
(100 half-days)
2 wks
Sat30 Sept – Sun 15 Oct
Term 4 - up to 10 wks Mon 16 Oct ขึ้นกับประเภทโรงเรียน
ก่อน 14 Dec (86 half days) or Wed 20 Dec (94 half days)
หยุดนาน 5-6 weeks ถึงเปิดเทอมปีหน้า


วันหยุดอื่นๆ

ตามกฏหมาย (Section 65C of the Education Act 1989) ทุกโรงเรียนจะหยุดเรียนใน วันเสาร์ และวันอาทิตย์ และวันต่อไปนี้ :

 • New Year's Day
 • 2 January
 • Waitangi Day
 • Good Friday
 • Easter Monday
 • Easter Tuesday
 • ANZAC Day
 • the Sovereign's birthday
 • Labour Day
 • Christmas Day
 • Boxing Day
 • Anniversary day ของเมืองที่โรงเรียนตั้งอยู่