Rangitoto College

Rangitoto College

Rangitoto College เป็นโรงเรียนมัธยมที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ มีนักเรียนกว่า  3,000 คน และยังมีนักเรียนนานาชาติจาก ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้ อีกกว่า 200 คน โรงเรียนมีนักเรียนราว 45 เชื้อชาติหรือวัฒนธรรม และส่งเสริมความหลากหลายในสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ รับทั้งเด็กหญิงและเด็กชายอายุตั้งแต่ 13-19 ปี (Year 9-13 ) (Year 9 = มัธยม 3) โรงเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลก ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศการให้เกียรติและความเข้าอกเข้าใจ ระหว่างนักเรียนที่เรียนรวมกันเป็นอย่างดี

สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียน Rangitoto College

โรงเรียนมีประวัติความสำเร็จทางวิชาการมากมาย มีกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการเรียน

นักเรียนต่างชาติที่มาเรียนมีความสนุกกับความท้าทายของสภาพแวดล้อมทางวิชาการที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังได้ประโยชน์จากเครือข่ายการดูแลที่เข้มแข็งของคณบดี อาจารย์แนะแนว และอาจารย์ผู้สอน  ซึ่งช่วยจัดการปัญหาหรือความกังวลใดๆ มีการปฐมนิเทศเมื่อมาถึงช่วยให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับชีวิตโรงเรียนได้อย่างรวดเร็ว นักเรียนจะมีความพอใจกับโอกาสมากมายที่จะได้เล่นกีฬาและ ดนตรี และได้ร่วมกิจกรรมหลายอย่างระหว่างการใช้ชีวิตที่ Rangitoto College

นักเรียนส่วนใหญ่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษา โรงเรียนมีอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอาชีพจะช่วยเลือกวิชาเรียน สำหรับจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่จะมาถึงให้กับนักเรียน

หลักสูตรการเรียนการสอน

นอกจากวิชาหลัก ๆได้แก่ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ พละศึกษา โรงเรียนยังมีวิชาเลือก ให้้เลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจ เช่น การละคร การแสดง งานช่าง ดนตรี เป็นต้น โดยในชั้นปีสูงขึ้นนักเรียนจะได้เลือกเรียนเฉพาะด้านตามความถนัดของตัวเองมากขึ้น ใน Year 12 & 13 นักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจได้จากกว่า 52 วิชาที่มีให้เลือก

การสมัครเรียน ตามปีเเกิด สำหรับปีการศึกษา 2016

 ชั้นเรียน  ปี คศ เกิด   เดือนกิด
 Year 13  1998 / 1997  January - December
 Year 13  1999  January - March
 Year 12  1999  April - December
 Year 12  2000  January - March
 Year 11  2000   April - December
 Year 11  2001  January - March
 Year 10  2001  April - December
 Year 10  2002  January - March
 Year 9  2002  April - December
 Year 9  2003  January - March

Term Dates and Holidays 2017

Term 1 (Jan 31st - Apr 12th) Autumn Holiday (Apr 13th - Apr 30th)
Term 2 (May 1st - Jul 7th) Winter Holiday (Jul 8th - Jul 23rd)
Term 3 (Jul 24th - Sept 29th) Spring Holiday (Sept 30th - Oct 15th)
Term 4 (Oct 16th - Dec 8th) Summer Holiday (Dec / Jan)

ค่าใช้จ่ายในการเรียนระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 2016  

Tuition Fee 15,250
Administration Fee 1,500
Homestay Placement Fee 350
Homestay ($260 per week - 47 weeks) 12,220
Insurance (Southern Cross - 12 months) $500
Total $29,820

Extra costs not covered are: (Please note: details are online in the senior handbook)

  • a) Uniform (allow NZ$200-$300)
  • b) Stationery (allow NZ$100) Workbook costs are included in the tution fee
  • c) Pocket money (varies)
  • d) School subject trips and field trips (varies)
  • e) Travel to, from and within New Zealand
  • f)   Involvement in extra-curricular activities (all user-pays)