Salisbury and Stonehenge

ซอลส์บรี (Salisbury) เป็นเมืองชนบทขนาดย่อมๆ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของลอนดอนห่างออกไปประมาณ 120 กม ผู้คนส่วนใหญ่จะรู้จักซอลส์บรี จากการที่มีโบราณสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ ของโลก นั่นคือ สโตนเฮนจ์ (Stonehenge)

Salisbury Cathedral

Salisbury Cathedral

สิ่งที่มีชื่อเสียงอีกอย่างหนึ่งของซอลส์บรี ที่คนในโลกตะวันตกเขามักจะสนใจ และให้ความสำคัญกัน คือ โบสถ์แห่งเมืองซอลส์บรี (Salisbury Cathedral) ชื่ออย่างเป็นทางการว่า "Cathedral of Saint Mary" สวยงามอลังการ สร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1220 โดยใช้เวลาสร้างนานถึง 38 ปี สถาปัตยกรรมของมหาวิหารแห่งนี้ เป็นแบบกอธิคของอังกฤษตอนต้น เขาว่ายอดแหลมของโบสถ์นี้ ซึ่งสูงถึง 404 ฟุต เคยเป็นยอดโบสถ์ที่สูงที่สุดในโลกเมื่อศตวรรษที่ 13 ด้านระเบียงคดก็มีเนื้อที่มากที่สุด และเนื้อที่บริเวณรอบมหาวิหารซึ่งเท่ากับ 80 เอเคอร์ ก็ถือว่ากว้างใหญ่ที่สุดในอังกฤษเช่นกัน
นอกจากนั้นมหาวิหารยังมีนาฬิกาที่สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1386 ที่ในปัจจุบันยังสามารถใช้การได้

ใกล้ๆกับมหาวิหารเป็นแหล่งช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกที่นอกจากจะ เลือกซื้อของติดไม้ติดมือกลับบ้านแล้ว
ยังสามารถเดินชมเมืองชนบทแห่งนี้ และอาคารบ้านเรือนแบบอังกฤษได้อย่างไม่ไกลอีกด้วย

ยาม ค่ำคืน ซอลส์บรีก็คงเป็นเมืองเล็กในชนบทแบบอังกฤษ แสงไฟวอมแวมก็คงจะมีอยู่ตามบ้านคนที่ต่างก็ปิดบ้านอยู่กันเงียบๆ อาจจะมีพวกผับ ร้านอาหารเปิดรับลูกค้าอยู่บ้าง แต่ผู้คนก็คงจะบางตากว่าเมืองใหญ่ๆ

สิ่ง ที่มักจะขาดไม่ได้ในทัศนียภาพของชนบทอังกฤษ คือ ทุ่งหญ้า ป่าละเมาะ ลำธารและสะพาน จะเห็นหงส์ขาว หงส์ดำ ว่ายน้ำช้าๆ ในลำธาร เป็นภาพสงบงามที่เพลินตา

Stonehenge


"สโตนเฮนจ์" อยู่ในความดูแลขององค์กรที่เรียกว่า English Heritage มีการจัดการกั้นอาณาบริเวณ เพื่อการดูแลกองหินนี้เป็นอย่างดี

กองหิน Stonehenge เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางด้านสถาปัตยกรรมสมัยยุคกลาง มีอายุประมาณปลายยุคหินถึงต้นยุคบรอนซ์ ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบ Salisbury ด้านเหนือของเมือง Salisbury ในมณฑล Wiltshire ประเทศอังกฤษ เชื่อกันว่ามีอยู่มาตั้งแต่เมื่อ 4,000 ปีมาแล้ว หรือประมาณ 1,500 ปีก่อนพุทธกาล หินแต่ละก้อนหนักถึงประมาณ 50 ตัน หรือ 50,000 กิโลกรัม

กองหินประหลาดนี้อยู่กลางทุ่งนาแห่งเมืองซัลลิสเบอรี ประกอบด้วยแนวหินขนาดมหึมา หินเรียงรายราว 3 กิโลเมตร และ มีกลุ่มหินใหญ่ประมาณ 112 ก้อน ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซ้อนกันอยู่ 3 วง บางก้อนล้มนอน บางก้อนตั้งตรง บางก้อนวางซ้อนทับอยู่บนยอดก้อนหินที่ตั้งอยู่สองก้อน

<
Stonehenge วงกลมรอบนอก เป็นแผ่นหินทรายขนาดใหญ่ มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 100 ฟุต มีหินทั้งหมด 30 ก้อน แต่ละก้อนสูง 13 ฟุต

วงกลมรอบกลาง มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 76 ฟุต มีหินทั้งหมด 40 ก้อน มีสองก้อนตั้งสูงถึง 22 ฟุต

วงในสุด มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 50 ฟุต มีหินทั้งหมด 42 ก้อน ล้มบ้างตั้งสูงบ้าง หินแต่ละก้อนหนักเป็นตันๆ เฉลี่ยแล้วสูง 4 เมตร หนัก 26 ตัน

เป็นสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีร่องรอยของความเป็นมา ที่น่าแปลกก็คือ ในบริเวณนั้นเป็นทุ่งกว้าง ไม่มีภูเขาและสิ่งก่อสร้างด้วยก้อนหินอื่นๆ อีกเลย จึงทำให้สงสัยว่าผู้ก่อสร้างนำหินเหล่านั้นมาจากไหน นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์ที่ท้าทายความอยากรู้ของมนุษย์ยุคปัจจุบันยิ่งนัก อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2507 เจอรัลด์ เอส เฮากินส์ นักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันได้สันนิษฐานว่า เป็นสถานที่สำหรับทำนายตำแหน่งของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่สัมพันธ์กับการเกิดฤดูกาลบนพื้นโลก