เรียนต่อ New Zealand


New Zealand map

ข้อสนับสนุนเรียนภาษาอังกฤษ นิวซีแลนด์

  • เป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเรียนรู้
  • ใช้ระบบการศึกษาแบบอังกฤษ มีมาตรฐานการศึกษาสูง เป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆ
  • ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก โอกาสฝึกภาษาได้เร็วขึ้น
  • ค่าใช้จ่ายถูกกว่าประเทศอื่น ที่พูดภาษาอังกฤษ
  • เป็นหนี่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก
  • บรรยากาศสงบ เป็นธรรมชาติมาก

นิวซีแลนด์ มีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนมัธยม ตั้งอยู่ในเมืองต่าง ทั้งเกาะ เหนือและเกาะใต้