Taupo Language

Taupo Language โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ จัดลำดับขั้นที่ 1 โดยหน่วยงาน NZQA นักเรียนที่เรียนภาษา ตั้งแต่ 14 สัปดาห์ขี้นไป จะสามารถทำงานได้สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง

Taupa Language

ลักษณะโรงเรียนและผลที่ได้เมื่อเรียนที่นี่

ชั้นเรียนขนาดเล็ก ครูมีเวลาให้นักเรียนมาก โดยเฉลี่ยมีนักเรียน 6-8 คนในแต่ละชั้น และสูงสุด 12 คน สอนโดยครูมีคุณภาพสุง และประสบการณ์การสอน 12.5 ปีโดยเฉลี่ย ในเมืองก็ใช้แต่ภาษาอังกฤษ จึงมีโอกาสฝึกฝนตลอดเวลา ใช้ภาษาชำนาญเร็วขี้น โอกาสผูกมิตรกับนักเรียนจาก มากกว่า 20 ประเทศ นักเรียนมีมากสุด 80 คน ทุกคนในโรงเรียนจะรู้จักกันง่าย ค่าใช้จ่ายก็ต่ำกว่าเมืองใหญ่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

โฮมสเตย์ จัดอาหาร 3 มื้อทุกวัน ไม่เสียค่าเดินทาง

ค่าใช้จ่ายการเรียน

ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าเรียน ค่าที่พักโฮมสเตย์ ค่ารถรับส่งจากสนามบืนอ๊อคแลนด์ ต่าประกันสุขภาพ ค่าเอกสาร ค่าลงทะเบียน

ค่าใช้จ่าย 8 สัปดาห์ $5,785.00 (144,000฿)
ค่าใช้จ่าย 12 สัปดาห์ $7,795.00 (194,000฿)
ค่าใช้จ่าย 14 สัปดาห์ $9,047.00 (226,000฿)
สมัครเรียน 8 สัปดาห์ขึ้นไป ยกเว้นค่าวีซ่า