Wimbledon School of English

Wimbledon School of English

เป็นโรงเรียนเก่าแก่แห่งหนี่งของ UK ที่มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการอย่างดีเยี่ยมเป็นมิตร ก่อตั้งปี 1964 ที่ Wimbledon Village เขต southwest ของลอนดอน โรงเรียนตั้งอยู่ในย่านร่มรื่น และเดินทางเพียง 20 นาทีก็ เข้าถึงศูนย์กลางของเมืองลอนดอน

เป๊นโรงเรียนที่ดีที่สุดของอังกฤษจากการตรวจสอบโดยบริทิทเคาซิล

มีหลักสูตรหลากหลายสำหรับผู้ใหญ่ ตั้งแต่ชั้นเริ่มต้น นักศึกษา นักธุรกิจ สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ

ที่พัก อยู่ใกล้สถานที่เรียน

ครูผู้สอนมีประสบการณ์สูง เป็นกันเอง

ผู้จัดการพร้อมช่วยเหลือ เกี่ยวกับการเรียน การสอบ